Bitirme Projesi

Bitirme Projesinin amacı; öğrencinin eğitimi boyunca edindiği bilgi ve beceri yardımıyla “istenilen mesleki düzeye” ulaştığını kanıtladığı özgün bir proje çalışması ortaya koymasıdır. Bitirme Projesinin konusu, içeriği, takvimi ve teslim şartları Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından belirlenmiştir, takvim çerçevesinde duyurulur. Danışmanı kontrolünde öğrencinin kendi sorumluluğunda gerçekleştirdiği araştırmalar ve uygulamalar 7. ve 8. yarıyıl dersleri olan FTR7002 Bitirme Projesi I ve FTR8002 Bitirme Projesi II derslerini kapsar.

Proje Konusunun Belirlenmesi:
Proje konunuzu danışmanızla birlikte kuracağınız yoğun ve verimli bir e-posta iletişimi ve yüz yüze görüşmeler ile mümkün en kısa sürede belirlemeniz beklenmektedir. Proje konusunun mümkün olduğunca ilgi alanınız ve çalışmak istediğiniz alan/alanlar ile ilgili olması sizin verilere ulaşmanızı kolaylaştırabilecektir. Danışmanınızın yapacağı tavsiye ve yönlendirmeler neticesinde de proje konusunu danışmanınızla beraber belirlemelisiniz.

Proje Zaman Planlaması ve Yönetimi:
Mezuniyet projesinin belirtilen takvim içerisinde danışmanınız ile yapacağınız görüşmeler öğrencinin temel sorumluluğudur. Çalışma ortamınızdaki yoğunlarını da dikkate alarak zaman yönetiminizi en iyi şekilde yapmanızı beklemekteyiz.

Etik Konular:
Bitirme projesi ile ilgili yapacağınız araştırma ve proje yazım sürecinde etik kurallara uyulması gereklidir. Etiklik kavramı özünde yapacağınız proje çalışmasının özgün ve sizin olması anlamına gelmekte ve sizden önce yapılan çalışmalardan uygun sınırlarda faydalanmanız ve doğru bir şekilde kaynakçanızda belirtmeniz anlamına gelmektedir. İntihal, var olan bilgilerin ve metinlerin, uygun şekilde kaynak gösterilmeden kişinin kendisininmiş gibi “aynen” kullanımı ve “kopyala-yapıştır” yaklaşımı ile projeye aktarılmasıdır. İntihal, etik bir suçtur ve gerekli hassasiyetin öğrenciler tarafından gösterilmesi gereklidir. Bitirme projeleri yıl sonunda intihal yönünden değerlendirilmektedir ve intihal oranı hesaplanmaktadır.

Proje Sunumu:
Proje öneri sunum şablonu ve proje teslim sunum şablonuna bölüm web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Proje Yazım Kuralları:
Proje yazımında uyulması gerekli yazım kurallarına ve proje teslim şablonuna bölüm web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Akademik Kurul Onay Dilekçesi  
Bitirme Projesi Şablonu  
Bitirme Projesi Yazım Kuralları  
FTR7002 Bitirme Projesi I Sunum Şablon  
FTR8002 Bitirme Projesi II Sunum Şablonu  
FTR7002 Bitirme Projesi I Ara Sınav Raporu  
FTR7002 Proje Yarıyıl Sonu Değerlendirme Formu  
FTR8002 Proje Savunma Değerlendirme Formu  

LÜTFEN GEREKLİ BELGELERİ İNDİREREK ARŞİVLEMEYİNİZ, GEREKTİĞİNDE WEB SİTESİNDEN GÜNCEL HALİNİ TEMİN EDİNİZ.

Bitirme projesi çalışmalarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 10/24/2023 - 13:50