Bölüm Başkanının Mesajı

Prof. Dr. Nazif Ekin Akalanİnsanlığın mücadele ettiği sağlık sorunları zaman içinde geçirdiği savaş, salgın hastalık, doğal afetler ve endüstrilerşme gibi nedenlerle önemli değişiklikler göstermiştir. Geçmiş ile günümüzde yapılan hastalıkla mücadele yöntemlerinin ortak noktası, güncel teknoloji ve tıbbi bilgiyi doğru düşünme biçimi ile birleştirip günlük yaşantımıza aktarılmasıdır. Çağdaş ve modern toplumların bilimde, teknolojide, sanayide elde ettikleri gelişmeler tüm dünyada hızla yayılmakta ve yaşamımızda daha fazla yer almaktadır. Bu gelişmeler sayesinde pek çok hastalık daha hızlı teşhis edilip tedavi edilebilmektedir. Sosyal yaşamımıza önemli kazanımlar sağlayan bu gelişmeler, beraberinde yaşam tarzı ve alışkanlıklarımızı değiştirerek doğrudan ve dolaylı olarak sağlığımız üzerinde önemli etkiler oluşturmaktadır. Değişen yaşam koşulları farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarmakta ve yaşam kalitesini azaltmaktadır. İnsanlığın karşılaşacağı sağlık sorunları teknoloji ve yaşam alışkanlıkları ekseninde değiştiğinden, bu sorunların yapı taşlarının doğru ve etkin değerlendirilmesi, analitik düşünme tarzı ve bilimsel yöntemler  ile tedavi edilmesi ve bu tedavinin etkilerini yaşamın geneline yayacak yaşam alışkanlığı modifikasyonu ve koruyucu önlemler ile mümkün olabilecektir. Bu doğrultuda son yıllarda fizyoterapi bilimi hareket sistemi ile ilişkili hastalıkların önlenmesine yönelik analizlere ve korumaya yönelik yaklaşımlara daha fazla önem vermektedir.

Fizyoterapi bilimi, modern tıbbın içerisindeki geleneksel tıp anlayışına yeni bakış açısı katarak, sağlığın özünde canlıların en temel ortak özelliklerinden birisi olan Hareket kavramı ekseninde, hareketi iyileştirmek, gelirtirmek ve korumak üzerine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda yaptığımız pek çok değerlendirme ve tedavi ile sağlık sorunlarına her geçen gün yeni ve ileri çözümler getirmek için çalışıyoruz. Bu yolda fizyoterapi bilimini geliştiren, diğer bilim dalları ile ortak çalışan, geniş bir bakış açısı ile sorunları değerlendiren ve tedavi eden ehil, insan sevgisi gelişmiş, pozitif bilime inanan, mesleki kimliği ile bütünleşmiş, analitik düşünme yapısına sahip, çağdaş fiyoterapistler yetiştirmenin yolculuğundayız.

Prof.Dr. N. Ekin AKALAN
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı