Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak Misyonumuz;
 

  • Mesleki etik ve davranışa sahip, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına ait bilgi ile donanmış, mesleki becerileri kullanabilen, bilgi ve beceriyi ileriye götüren yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, yetkin, otonomiye sahip fizyoterapistler yetiştirmek,
  • Uluslararası ve ulusal araştırma ve projeler üretmek ve alanla gelişmelere katkı sağlamak,
  • Ülkenin sağlık politikalarına uygun hizmet üretmek,
  • Toplum sağlığı, teknoloji, insan biyomekaniği konularında danışmanlık verecek düzeyde çalışmalar yapmaktır.

Vizyonumuz;

  • Uluslararası platformda tanınan, eğitim ve bilimde örnek gösterilen, kalite standartlarından ödün vermeyen, alanın gelişimine katkı sağlayan öncü, saygın bir bölüm olmaktır.

Hedeflerimiz;

  • Dört yıl süren lisans eğitimi boyunca, bilimsel araştırma ve kanıta dayalı teorik ve uygulamalı bilgileri tüm yönleriyle öğrenmiş,
  • Yaşadığı toplumun sağlık sorunlarını bilen, klinik bilgileri özgün şekilde farklı durumlarda kullanabilen ve farklı fizyoterapi rehabilitasyon tekniklerini geliştirebilme yetisi kazanmış,
  • Mesleki konularda araştırmayı ve bilgi edinme yollarını, bilgiyi sunmayı; yaymayı; geliştirmeyi ve sonuç olarak tüm bunların üzerinde tartışmayı öğrenmiş,
  • Profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü fizyoterapistler yetiştirmeyi hedefliyoruz.